Veltman Advocatenkantoor - Winsum
 

Welkom

Welkom op de website van Advocatenkantoor Veltman. Als naamgever van dit kantoor ben ik, mr J(an) Veltman, werkzaam op het brede terrein van het bestuursrecht, het ruimtelijke ordeningsrecht en het milieurecht.

Op deze rechtsgebieden behandel ik uiteenlopende zaken, waaronder geschillen over schadevergoeding, subsidies, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, (plan)schadevergoedingen, dwangsombeschikkingen en vergunningen en ontheffingen op grond van de Wet natuurbescherming. Daarnaast adviseer ik regelmatig over de gevolgen van nieuwe bestuursrechtelijke wetgeving. T 0595-439399 / 06-51419525
info@veltmanadvocatenkantoor.nl Terug naar boven