Veltman Advocatenkantoor - Winsum
Referenties  

Referenties

Referenties Drs. E. Kuipers, Waddenvereniging:
Tijdens mijn werk bij de Waddenvereniging heb ik Jan Veltman leren kennen. Jan bedient mij soms van juridisch advies en we hebben gezamenlijk een aantal rechtszaken gevoerd. Persoonlijk vond ik het een zeer prettige ervaring om met hem te werken. Tijdens een zitting steekt hij qua kwaliteit vaak met kop en schouders uit boven de andere betrokkenen. En dat voelt erg prettig, wanneer hij jouw belangen behartigt. Hij is welbespraakt, scherp, juridisch slim en bezit voldoende improvisatievermogen en kennis om naast zijn pleitnotitie ook nog andere zinnige zaken in te brengen. Wat ik in Jan waardeer dat hij ook eerlijk aangeeft wanneer hij ergens geen heil in ziet. Ik heb heel veel van hem geleerd. Ook al hebben we niet alle zaken kunnen winnen, ik heb wel het gevoel dat we altijd alles uit de kast hebben gehaald. Kortom, zoek je een goede advocaat? Volgens mij heb je hem gevonden.Mw. M. van Hartingsvelt, voorzitter Belangenvereniging Vrij Wonen:

Vanaf 2002 onderhoud ik als secretaris en nu als voorzitter van de BelangenVereniging Vrij Wonen de contacten met Jan Veltman. De BVVW is de landelijke vereniging van bewoners van recreatiewoningen en zet zich in voor legalisatie van permanente bewoning. Jan Veltman adviseert het bestuur van onze vereniging en staat leden van de vereniging bij wanneer de gemeente hen een dwangsombeschikking oplegt. Ik heb hem daarbij leren kennen als een advocaat met veel gevoel voor persoonlijke details zonder dat hij daarbij negatieve aspecten uit het oog verliest. Daardoor spiegelt hij de cliënt een evenwichtig en eerlijk oordeel voor over diens kansen. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de financiële aspecten. Het is prettig als klant te weten wat je mogelijkheden op verlies of winst kunnen zijn.Dhr. en mw. Ennik te Huizinge:
Via mond tot mondreclame kwamen wij bij Mr. J. Veltman terecht en volgde er snel het eerste gesprek. Al gauw werd de verstandhouding persoonlijker en werd heer Veltman, Jan Veltman voor ons, maar werd zijn zakelijke kant en deskundige inbreng boven alles gesteld!
Vanaf dag één heeft Jan ons geholpen bij de bouw -en monumentenaanvraag voor ons nieuw te bouwen huis (met oude bouwmaterialen) op hoog archeologische grond in het noorden van Groningen.
Helaas kregen wij te maken met buren, die ons tegenwerkten en een Gemeente die tijdens het hele project zeer vele fouten heeft gemaakt. Mijnheer Veltman stond ons steeds terzijde met grondige analyses en raadgevingen, maar liet ook ruimte voor onze eigen inbreng! Tijdens hoorzittingen en rechtbankzaken konden wij constateren, dat hij deskundiger was en meer feitenkennis ten toon spreidde dan de tegenpartij.
Het kostenplaatje is steeds goed met ons doorgesproken en waren er dus gedurende het gehele traject geen nare verrassingen voor ons. Nu moeten wij nog de laatste planschade-hindernis nemen, maar ook daar vertrouwen wij volledig op de kennis en kunde van Jan Veltman.Mr. K. Wheeler, senior jurist Vogelbescherming Nederland:
Al vele jaren is Jan Veltman de ‘huisadvocaat’ van Vogelbescherming Nederland. We hebben zelf ook juristen in dienst, maar het gebeurt af en toe dat zij te druk zijn of niet genoeg kennis hebben van een bepaald rechtsgebied. Dan vragen we onze advocaat om hulp. Soms bestaat die hulp uit een kort telefoontje of mailtje, vaak ook is het een uitgebreid schriftelijk advies om onze vragen in detail te beantwoorden. Zo nu en dan vertegenwoordigt Jan ons ook in juridische procedures bij de rechtbank of Raad van State.
De reden dat wij ook in de toekomst zeker van zijn diensten gebruik zullen maken, is dat hij zeer goed en snel complexe situaties weet te analyseren en in helder, niet te ingewikkeld juridisch taalgebruik relevante overwegingen en argumenten op een rij kan zetten. Hij geeft ook altijd eerlijk aan hoe hij de kans op winst inschat. Ook is hij alert om enige schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.
Tot nu toe zijn we altijd erg tevreden over de diensten van Jan Veltman en wij zijn dan ook blij dat hij in de toekomst, als zelfstandig gevestigd advocaat, met ons mee zal blijven denken.Dr. F. Pleiter en mevr. Drs. G.J. Diemer:
Wij wonen op een rustig en rustiek plekje even buiten de stad Groningen. In december 2003 wilde de gemeente Groningen in onze nabijheid een bouwvergunning verlenen waar wij het totaal niet mee eens waren. De heer Veltman, toen werkzaam bij Wijnberg Advocaten, leek ons de juiste persoon om onze belangen in dezen te behartigen. Vanaf ons eerste contact maakten zijn deskundigheid, correctheid en gedegen wijze van voorbereiden indruk op ons. Onze procedure tegen de gemeente Groningen werd uiteindelijk dankzij hem in ons voordeel beslist.Mw. E. M. Kuiper, hoofd Duurzaam Beheer van Landschap Noord-Holland:
Met Jan Veltman kwam ik in contact, vlak nadat ik bij het toenmalige Noord-Hollands Landschap in dienst was gekomen in het jaar 2000. Jan was toen nog jurist in dienst van de Waddenvereniging en had als zodanig veel ervaring met het voeren van procedures, die betrekking hadden op de Waddenzee en gericht waren op het voorkomen van mogelijke bedreigingen voor de natuur en het landschap van de Waddenzee.
In de nabijheid van het Balgzand, een onderdeel van de Noord-Hollandse Wadden, speelde toen, dat een grondverwerkingsbedrijf een overslaglocatie voor grond wilde inrichten. Dankzij de inspanningen van Jan hebben we bij de Raad van State gedaan gekregen, dat de door LNV verleende vergunning werd ingetrokken.
Sinds die tijd heeft Landschap Noord-Holland, zoals wij later zijn gaan heten, veelvuldig van de diensten van Jan gebruik gemaakt, dit tot volle tevredenheid van onze stichting.
Zo hebben we weten te voorkomen, dat grootschalige evenementen tijdens het broedseizoen in de duinen worden georganiseerd, hebben we gedaan gekregen, dat bezwaren tegen de inrichting van een natuurterrein konden worden gepareerd en dat de positie van Landschap Noord-Holland als eigenaresse van een eendenkooi in relatie met de mogelijke inrichting van een bedrijventerrein in de kooicirkel is verstevigd.Mw. C. Visser, Wijkvereniging De Vogelwijk (Den Haag):
De Wijkvereniging de Vogelwijk in Den Haag heeft Jan Veltman gevraagd haar bij te staan in de bestemmingsplanprocedure Houtrust (2006). De samenwerking ter voorbereiding van het beroep bij de Raad van State verliep uiterst doeltreffend en plezierig. Dankzij zijn deskundige inbreng en ervaring heeft de Wijkvereniging deze beroepsprocedure gewonnen. Vanuit deze positie heeft de Wijkvereniging – op advies van Jan Veltman - onderhandelingen gestart met de gemeente Den Haag om tot overeenstemming te komen over de gewonnen punten: beschermde natuurgebied Bosjes van Poot (in ontwerp aangewezen als Natura2000-gebied), luchtkwaliteit, geluid. Dit heeft geresulteerd in een officiële door alle betrokken partijen getekende overeenkomst.
De goede ervaringen waren aanleiding om Jan Veltman opnieuw (2010) te vragen de Wijkvereniging bij te staan in de procedure rond het plaatsen multifunctionele betonnen banken bij de hoofdingangen van het beschermde natuurgebied Westduinpark (in ontwerp aangewezen als Natura2000-gebied). De Wijkvereniging vindt de banken niet passen in het beschermde stadsgezicht.Dhr. H.J. Hölscher, De Giessenburg:
Wij zijn een Vereniging van Eigenaren van een aantal woningen die volgens het bestemmingsplan recreatief dienen worden gebruikt. Sinds vele – tientallen – jaren wordt het grootste deel van onze woningen voor permanente bewoning gebruikt. De gemeente heeft weliswaar steeds gedreigd op te treden, maar heeft dat totnogtoe niet echt voor elkaar gekregen. Misschien komt dat ook wel door de creatieve en spitsvondige manier van argumenten gebruiken, zoals wij die sinds ca 2002 van Jan Veltman hebben leren kennen. Eenmaal hebben we met Jan de gang naar de rechter moeten maken en dan gedraagt hij zich echt als een terriër. Hij gaat er helemaal voor, niet alleen in de rechtszaal maar ook daarna als de verliezende partij – in dit geval natuurlijk de gemeente – moet opdraaien voor de kosten.
Jan is op het gebied van bestuursrecht een soort wandelende encyclopedie.
Hij verdiept zich echt in de zaak en heeft snel een zeer goede dossierkennis, waardoor hij de “ tegenstander” vaak de pas weet af te snijden. Daarnaast is het gewoon een aardige vent, waarmee je prima een biertje kunt drinken. Het ziet er in ons geval naar uit dat onze gemeente nu eindelijk eens de mogelijkheid van legalisering onder ogen wil zien.
Als dat zover komt zal onze samenwerking met Jan wel tot een einde komen.
Wij kunnen dan terugzien op een uiterst vruchtbare en zeer plezierige samenwerking.Dhr. H.P. de Gier, Belangenvereniging Plaswijk:
Onze belangenvereniging had een langlopend conflict met de gemeente de Ronde Venen omtrent de (permanente) bewoning van recreatiewoningen. Wij hebben bewust gekozen voor mr. Veltman om onze belangen te vertegenwoordigen. Met name vanwege zijn uitgebreide ervaring in overheidsaansprakelijkheidsrecht en ruimtelijke ordening heeft o.a. mr. Veltman gezorgd voor een redelijk unieke “dubbel bestemming” voor onze woonwijk. Dit betekent dat permanente bewoning van onze woningen nu officieel gelegaliseerd is.
T 0595-439399 / 06-51419525
info@veltmanadvocatenkantoor.nl Terug naar boven