Veltman Advocatenkantoor - Winsum
Voorstellen  

Voorstellen

Voorstellen

Met een onderbreking van enkele jaren waarin ik werkzaam was als jurist bij de Landelijke Vereniging tot behoud van de Waddenzee, ben ik sinds 1994 advocaat. Aanvankelijk bij Houthoff Advocaten te Amsterdam (inmiddels Houthoff Buruma), later bij Wijnberg Advocaten te Groningen.

Daarvoor ben ik drie jaar verbonden geweest aan de vakgroep Bestuursrecht en bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Daar heb ik o.a. onderzoek verricht naar de rechtspraak van de Raad van State als hoogste bestuursrechter.

Van 1990 tot 1994 ben ik wetgevingsjurist bij het Ministerie van Justitie geweest. In die functie heb ik o.a. meegeschreven aan de Algemene wet bestuursrecht en geadviseerd over aansprakelijkheidskwesties.

Met enige regelmaat heb ik gepubliceerd en onderwijs verzorgd op mijn vakgebied.
 T 0595-439399 / 06-51419525
info@veltmanadvocatenkantoor.nl Terug naar boven