Veltman Advocatenkantoor - Winsum Kerkstraat 12, Winsum
 

Tarieven

Werkzaamheden worden in beginsel verricht tegen een uurtarief van € 210,-- ex BTW (21%). Anders dan gebruikelijk in de advocatuur wordt geen procentuele opslag voor kantoorkosten berekend. Van dit tarief kan worden afgeweken, afhankelijk van factoren als spoedeisendheid, het belang van de zaak en de financiële draagkracht van de cliënt. Een eerste oriënterend (telefoon)gesprek is vanzelfsprekend gratis.

Daarnaast is het in beginsel mogelijk om voor bepaalde werkzaamheden een vaste prijsafspraak te maken op basis van een schatting van het aantal daaraan te besteden uren.

Facturering gebeurt maandelijks. Bij de declaratie wordt telkens een specificatie van de aan de zaak bestede tijd meegezonden.

Verschotten, dat wil zeggen ten behoeve van de behandeling van de zaak gedane uitgaven zoals griffierechten, vertaalkosten en deurwaarderskosten, worden afzonderlijk aan de cliënt in rekening gebracht.
 Kerkstraat 12
9951 AD Winsum
T 0595-439399 / 06-51419525
info@veltmanadvocatenkantoor.nl Terug naar boven